Ochrana před plísněmi!

Větrací klapky REGEL-air® zajišťují regulovaný přívod čerstvého vzduchu do místností. Tak je možné udržet relativní vlhkost v místnostech pod kritickou mezí. Tím je zabráněno tvorbě plísní a také je zajištěn neustálý odvod škodlivin z místností.
Při použití větracího systému REGEL-air® PLUS lze pomocí jednoho okna vyměnit až 18m3/hod vzduchu.

9 milionů kusů klapek instalovaných v Německu mluví samo za sebe.


Automatická regulace, žádný průvan!

Větrací klapky REGEL-air® jsou vybaveny regulačními prvky, které automaticky reagují na tlak větru. To znamená, že při silnějším větru dochází k plynulému zavírání klapky. Tím se zabraňuje průvanu. Pomine-li silný vítr, klapky se zcela automaticky opět více otevřou. Tak je bezproblémově zajištěn požadavek na automaticé větrání proti tvorbě plísní, a to bez zásahu uživatele bytu.

Samoregulační větrací klapky REGEL-air® za Vás větrají 24 hodin denně.


Jednoduchá montáž do nových i stávajících oken!

Větrací klapky REGEL-air® se montují do falcu (funkční spáry) mezi rámem a křídlem okna a při zavřeném okně nejsou vidět z interiéru ani z exteriéru. Přitom není třeba žádného frézování do rámů ani křídel oken.

Větrací klapky REGEL-air® se používají pro plastová, dřevěná a dřevo-hliníková okna. Klapky je možné namontovat nejen při výrobě těchto oken, ale bezproblémově je možná dodatečná montáž do již zabudovaných oken.

 


uel2012_insituDodatečně lze u plastových oken použít i větrací klapky REGEL-air® do přesazení křídla UL. Tento větrací prvek se montuje na spodní přesazení křídla a je z exteriéru neviditelný. Kombinace větracích klapek FFL a větracích klapek UL umožňuje ještě větší průtok vzduchu. Tak mohou být naplněny i vyšší požadavky na větrání objektů.

Systém REGEL-air® využívá tzv. funkční spáru jako vzduchový kanál, takže se dosahuje velmi dobré ochrany proti hluku. Zde je odkaz na krátké filmy, ve kterých je objasněna funkce a montáž klapek REGEL-air® u plastových oken.


Přívod spalovacího vzduchu!

Větrací klapky REGEL-air® typ K a H se používají pro přívod spalovacího vzduchu. Plynové spotřebiče i spotřebiče na pevná paliva tak mohou dokonale spalovat a obyvatelům bytu/domu atd. nehrozí otrava oxidem uhelnatým.
Spalovací vzduch se přivádí z více oken v rámci celého bytu. Celý systém se doplňuje o přepouštěcí těsnění do interiérových dveří. Uživatele bytu neobtežuje hluk, ani pocit chladu, plynový spotřebič má i přesto potřebné množství spalovacího vzduchu zajištěno.
Pro toto použití disponujeme originálním návrhovým a výpočtovým SW.