Úspora energie

Vysoké ceny energie na topení a jejich neustálý růst jsou tématem dnešní doby. Řešením je stavba či rekonstrukce objektů zahrnující tepelnou izolaci ve formě izolace fasády, střechy, výměny starých oken za okna s co nejlepšími tepelnými parametry. Na co se však bohužel v dnešní zapomíná jsou základní fyzikální zákony. Zmiňme se nyní o tzv. entalpii.

Entalpie, neboli tepelný obsah, nám říká, jaká tepelná energie je uložena v jednotkovém množství látky.

V souvislosti se vzduchem lze konstatovat toto: entalpie vzduchu udává, kolik energie je schopen vzduch o určité hmotnosti (zde 1kg), teplotě a relativní vlhkosti pojmout.

Vše více vysvětluje následující tabulka:

  Relativní vlhkost
Tepelný obsah vzduchu kJ/kg
Teplota 45% 60% 70% 80%
20°C 36,7 42,3 46,1 49,8
21°C 38,8 44,8 48,8 52,8
22°C 40,9 47,3 51,6 55,9
 
Zvýšená potřeba energie - srovnání
  Relativní vlhkost
Teplota 45% 60% 70% 80%
20°C Základní hodnota = 0 15% 26% 36%
21°C 6% 22% 33% 44%
22°C 11% 29% 41% 52%


Vzduch o teplotě 20°C a relativní vlhkosti 45% je schopen pojmout 36,7 kJ/kg.
U bytu, který má identickou teplotu vzduchu 20°C, ale relativní vlhkost vzduchu zde je 70%, je zapotřebí pro topení o 26% energie více, než u bytu se stejnou teplotou, ale relativní vlhkostí 45%!