Jak fungují

Větrací klapky REGEL-air® zajišťují kontrolovaný přísun vzduchu do místnosti. Na výběr máte z klapek s mechanickou regulací průtoku vzduchu, ale rovněž i samoregulační klapky.

Použití klapek lze shrnout do těchto oblastí:

Klapky se dodávají prakticky pro každý profilový systém a to jak na plastová, dřevěná i dřevohliníková okna.

Princip funkce zachycuje následující video:

 

Funkční princip Regel-air typ K

Přes sací těsnění na rámu okna je přiveden do tzv. funkční spáry čerstvý venkovní vzduch. Tento vzduch dále proudí funkční spárou, kde se mírně ohřívá. Vzduch proudí až k větracím klapkám REGEL-air®. Klapky ho poté přepouští do místnosti. Samotné množství předaného vzduchu závisí na diferenčním tlaku (rychlosti větru).

Díky automatické regulaci se tak nemusíte bát průvanu, který Vám hrozí u klapek bez automatické regulace, běžných vyvrtaných větracích otvorů apod.

Instalace klapek REGEL-air® nezhoršuje tepelné parametry okna! Za tímto účelem bylo provedeno měření v jednom nejuznávanějších institutů pro testování a měření otvororvých výplní- IFT Rosenheim. Měření jasně prokázala, že přítomnost klapek REGEL-air® nezhoršuje tepelné vlastnosti oken.